Direktoratet kom på inspeksjon - de reagerte spesielt på én ting

NorFraKalk produserer og har utskipning av brentkalk fra sitt anlegg på Ørin.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Miljødirektoratet har hatt inspeksjon hos Norfrakalk i Verdal.