Her blir det trolig fartshumper og lavere fartsgrense

Trafikkbildet er uoversiktlig litt lenger frem her, hvor det er to avkjøringer til parkeringsplassen ved minnesmerket i Falstadskogen.  Foto: Google Street View

Nyheter

I 2019 ba Stiftelsen Falstadsenteret om lavere fartsgrense på hele strekningen fra Ekne skole til Falstadskogen. Det fikk de ikke.