Uenige om museumseierskap - Verdal har egen løsning

Formannskapet i Verdal har vedtatt det som kan bli den framtidige løsningen på eierstrukturen for Stiklestad nasjonale kultursenter. 

Nyheter

– Det er en tid for alt. Nå er tiden kommet for tydelighet.