Ønsker grunnboringer for å sjekke rasfare

Når is fortsatt ligger i bekkefaret går vannet over. Dette kan fort flomme inn mot skole og bygninger nedenfor.  Foto: Peter Daniel Aune

Nyheter

Forholdene i Ekerdalen ovenfor skolen i Vuku er ikke helt gode. Det går små ras, og et oppsamingsbasseng for løsmasser har rent full uten å ha blitt tømt. Peter Daniel Aune i Vuku taler for flere når han i brev til kommunen uttrykker et ønske om at det grunnbores i Ekerdalen.