Ønsker seg ny innkjøring til fengselet: – Uheldig med stor trafikk gjennom boligområdet

Kriminalomsorgen ønsker at leveranser til Verdal fengsel skal skje uten å kjøre rett inn på boligområdet til de innsatte, men skal det bli ny veg må de søke om og fremme en egen sak på det.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

I forbindelse med detaljreguleringen for Einervegen 1-7, der Norbohus skal sette opp inntil 42 nye boenheter i to etasjer ønsket Statsbygg å sikre seg muligheten til å innfri et ønske som Kriminalomsorgen har hatt, om en ny innkjøring til arbeidsdriften i Verdal fengsel.