17 kjøretøy ble avskilta under en kontroll i Verdal onsdag ettermiddag. Sju av dem manglet det samme.

17 kjøretøy ble avskilta etter Statens vegvesen sin kontroll på E6 ved Vekta i Verdal onsdag ettermiddag. 

Nyheter

17 kjøretøy ble avskilta etter en kontroll med Statens vegvesen ved Vekta på E6 i Verdal onsdag ettermiddag. Totalt ble 46 tunge kjøretøy veid, 21 av dem ble kontrollert. I tillegg ble 9 lette kjøretøy kontrollert.