Rykker tilbake i saken om SNK-eierskap

Hovedutvalg for kultur var onsdag gjennom en lang debatt om Stikelstad nasjonale kultursenter. 

Nyheter

– Hva har skjedd i Verdal i saken om Stiklestad nasjonale kultursenter den siste måneden?