Avlyser flere pasienttimer - Sykehuset Levanger innfører strakstiltak etter smitteutbrudd i Steinkjer

Som et strakstiltak avlyses alle planlagte pasienttimer fredag, mandag og tirsdag for pasienter som er bosatt i Steinkjer kommune.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Sykehusene i Helse Nord-Trøndelag avlyser flere pasienttimer fremover som følge av smitteutbruddet i Steinkjer.