Ingen funn av mennesker i bygget. Brannvesenet sikrer bygningen.

Brannvesenet jobbet intenst med å få kontroll på brannen før den spredte seg til nabobygningene.   Foto: Erlend Aune

Nyheter

– Brannvesenet har ikke gjort funn av mennesker i den brannrammede leilighetsbygningen i Håkon den Godes gate, bekrefter Terje Rennan i Innherred Brann og Redning til Innherreds fotograf på stedet.