Vurderer å anmelde Statsforvalteren for miljøkriminalitet

Det har gått hardt utover trærne i Rinnleiret naturreservat. Statsforvalteren forklarer det hele med å vise til en skjøtselsplan for området. 

Nyheter

– Dette er grotesk. Det ser ikke ut etter nedhoggingen av trær mellom Havfrua utløpet av Rinnelva.