Vil sikre vekst i distriktene og mer bygging. Nå skal innbyggerne si sitt om 20-årsplanen.

Bjørg Pedersen Boneng (Sp) og resten av plan- og utviklingsutvalget i Levanger vedtok onsdag å sende kommuneplanen på høring i seks uker.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Større hytter, mer boligareal, flere avsatte områder til framtidig næringsareal og mer utvikling av tettstedene Skogn og Åsen. Det er kort fortalt noen av hovedelementene i den kommende kommuneplanens arealdel i Levanger, som skal være en plan for utvikling av kommunen de neste 20 årene.