Derfor ble Værdalsbruket solgt i all hemmelighet

Storebrand valgte å selge Værdalsbruket, her representert med administrasjonssenteret Holmen gård, da Bjørn Rune Gjelsten viste langsiktig eierinteresse i selskapet.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

– Vår samlete vurdering var at det ikke var behov for å gå i en bred prosess. Storebrand har vært en langsiktig eier av Værdalsbruket i mange år, og det var viktig for oss å finne en langsiktig og ansvarlig eier. Vi opplever at vi har funnet en kjøper med de rette ambisjonene om å bevare og videreutvikle Værdalsbruket på en god måte, til en pris som er markedsmessig riktig.