Smånytt fra Verdal

Utbyttemillioner til Verdal og ny styreleder i Tindved

Nyheter

Verdal kommune får 5,185 millioner kroner i utbytte fra NTE. Kommunen har eierandeler på 8,8 prosent. Årsresultatet for NTE-konsernet var før skatt på 420 millioner kroner. Til sammen ble det gitt utbytte på 58,8 millioner kroner.