Peker på mulig flomfare, og nevner 200-årsflom

Nyheter

NVE har gitt en tilbakemelding på kalktransportbånd-planene i Verdal.