42 barn venter på å bli undersøkt. Barnevernslederen roper varsko.

Eli Bjøraas Weiseth er barnevernsleder i Levanger kommune. Hun rapporterer nå om økende bekymringsmeldinger og lang ventetid for mange barn.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

– Barneverntjenesten er i en krevende situasjon, og ved utgangen av 1. kvartal er det 42 barn som venter på å få undersøkt sin sak og vurdert om de trenger tiltak fra barneverntjenesten, melder Eli Bjøraas Weiseth, barnevernsleder i Levanger kommune i en rapport til formannskapet førstkommende onsdag. Der går saken som en referatsak til de folkevalgte. Kvartalsrapporten for årets første fjerdedel viser der flere nedslående utviklinger innen barnevernstjenesten: