Formannskapet lukket møtet da SNK kom på dagsordenen

Det ligger an til endringer i eierskapet for Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Formannskapet i Verdal lukket møtet da det fredag ettermiddag ble orientert om forhandlingene knyttet til Stiklestad Nasjonale Kultursenters framtidige organisasjon og eierskap. Møtet varte i en time og 10 minutter. Protokollen fra møtet forteller lite om hva som er gjort de siste uker og hva som er videre plan i forhandlingene. Utvalgssekretær Inger Storstad har protokollert følgende behandling fra sak 60/2021: «Saken ble drøftet».