Har tapt millionsum på koronapandemien. Nå ber de kommunen om å dekke avgift.

Christian Wee er direktør ved Falstadsenteret, som har tapt 1,2 millioner kroner på besøksreduksjonen under koronapandemien (Arkivfoto).  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Falstadsenteret fikk i januar en ny status som forskningsinstitusjon av Norges forskningsråd, etter flere års arbeid for å oppnå statusen. Det har gjort at senteret søker innpass i flere internasjonale nettverk og samarbeid. De har søkt om støtte hos vertskommunen Levanger for å dekke hoveddelen av innmeldingsavgiften. Medlemskapet koster 110.000 kroner, og senteret ber kommunen om å dekke 80.000 kroner. Resten skal Falstadsenteret dekke selv. Kommunedirektøren foreslår å innvilge søknaden, som gjør at Falstadsenteret kan bli medlem i Trøndelags Europakontor.