Studie forebygger angst og depresjoner

«Vet du, jeg tør å gå nedi kjelleren helt alene nå»

Prosjektgruppa som består av Jo Magne Ingul, Randi Haugskott (bak f.v.), Marit Molde, Torkjel Øyen, Kari Hveem (bakerst f.v.), Hilde Reitan og Randi Skogmo Haga (ikke på bildet) jobber for å forebygge angst og depresjoner hos ungdom.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Prosjektet som skal forebygge angst og depresjoner hos barn og unge ble en suksess ved de to Levangerskolene.