Planlagt og avlyst. Planlagt og avlyst. – Det har vært et underlig år, men nå prøver vi igjen.

Inger Marie Skreden Valstad fortsetter som leder i Verdal pensjonistlag nok et år, slik alle styremedlemmer og tillitsvalgte også gjør. 

Nyheter

Ordene tilhører Inger Marie Skreden Valstad. Leder i Verdal pensjonistlag. Gjenvalgt uten akklamasjon. I likhet med alle de tillitsvalgte fra 2020.