Støtter dyrere sentrumstomter for å sikre boliger på bygda

Alle eneboligtomtene i Kjønstadmarka og første del av konsentrert småhusbebyggelse er solgt nå i mai  Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

68 eneboligtomter er prosjektert eller under bygging i regi av Levanger kommune. Det kommer fram av en oversikt som formannskapet får forelagt onsdag. Samme oversikt viser at det ligger 14 tomter ute for salg, og i flere områder ligger kommunen i forhandlinger med grunneiere hvor de ønsker å kjøpe tomteareal.