Derfor vil kommunen kjøpe seg inn i selskapet her

Fiborgtangen Vekst AS skal utvikle næringsmuligheter på Fiborgtangen, hvor Norske Skog Skogn er den største næringsaktøren. Biokraft, Retura IR og Levanger kommune får nå muligheten til å kjøpe seg inn i selskapet.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Administrasjonen i Levanger kommune vil kjøpe 75.000 aksjer i Fiborgtangen Vekst AS. Det kommer fram i et saksframlegg til formannskapets møte onsdag. Kommunedirektøren foreslår å si ja til kjøp av 14 prosent av selskapet, til to kroner per aksje. Kjøpet skal finansieres med midler fra NTE-fondet, som er avsatt til næringsutvikling. Saken vedtas trolig endelig i kommunestyret i slutten av juni.