Levangskvinne med gjennombrudd i forskning: – Dette er nytt i verden.

Stipendiat Ingvild Buran Kroglund (til venstre), biveileder Courtney Waugh og masterstudent Sara Eide. Foto: Roger Grostad.​ 

Nyheter

Det mener stipendiat Ingvild Buran Kroglund ved Nord universitet, som ifølge en artikkel på universitetets egne sider gjorde oppdagelsen i laboratoriet i Steinkjer etter å ha vært ute på feltarbeid. Nærmere bestemt i fuglekasser rundt om på Innherred.