Millionsprekk på lønnsoppgjør. Så stort er merforbruket nå.

Kommunedirektør Peter Ardon og økonomisjef Arnstein Kjeldsen har en krevende oppgave foran seg med å snu merforbruk til balanse i Levanger kommune. Men tallene tipper i riktig retning for helse.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Onsdag fikk formannskapet i Levanger lagt fram en økonomirapport med månedsrapport per mai. Den viser at merforbruket stadig er på vei ned, selv om det fortsatt brukes flere millioner kroner for mye hver måned. Ved utgangen av mai viser regnskapet at kommunen vil ende på et beregnet merforbruk på 37,8 millioner kroner ved årets slutt dersom alt fortsetter som i dag. Det er nært 10 millioner kroner lavere enn da kommunedirektør Peter Ardon presenterte status i starten av mai.