Nå ryker barnetrygdordning, svømmehall og flere andre tilbud. Partiene er langt fra enige.

Formannskapet i Levanger behandlet onsdag strateginotatet som skal til orientering. Fra venstre: Gunnar Løvås (SV), Vegard Austmo (Ap) og Robert Svarva (Ap).   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Lovpålagte oppgaver prioriteres og annet må vike. Det er i korte trekk hva formannskapet vedtok onsdag. Flertallet vedtok da å ta kommunedirektørens strateginotat til orientering. Notatet inneholder de tidligere lanserte kuttforslagene fra kommunedirektøren og skal settes i verk raskt for å kutte merforbruket i kommunen. Det betyr at Peter Ardons kuttliste gjennomføres, om kommunestyret stemmer likt.