–Det er rart at noe sånt skjedde i Norge

Ungene i fjerdeklasse på Skogn barneskole fikk studere Kristine Sandbergs jernrose, som hun har fått som leder i Støttegruppa 22. juli i Nord-Trøndelag. Fra venstre Adrian Sundal Mæhla, Emrik Hokstad og bak Alyssa Rotvold.  Foto: Leif Arne Holme

Nyheter

Støttegruppen for 22. juli vil bruke tidsvitner og personlige historier til å la skolebarn lære om terroraksjonen for ti år siden.