Torturert, trakassert og traumatisert: Nå løftes de glemte kvinnehistoriene fram i lyset

Christoffer Nilsen er en av formidlerne av historien om kvinnene på Falstadsenteret. 

Nyheter

– Hvorfor glemte De kvinnenes innsats?