Nå er dato for åpning endelig klar

Ørens Meieri 

Nyheter

Fortsatt holder den nye driveren kortene tett til brystet, men snart skal det igjen bli liv og røre i de tidligere lokalene til restauranten Ørens meieri. De har stått tomme siden konkursen i februar.