Skal hjelpe unge ut i arbeid: – Dette er en vinn-vinn-situasjon

Den nye helsehuset, Verdal bo- og behandlingssenter, skal tas i bruk i desember. Denne gjengen skal bistå når Verdal kommune satser på unge uføre som får prøve seg i arbeidslivet her. Fra venstre driftssjef Arild Storhaug (Veksttorget), virksomhetsleder Per Tore Sandsaunet (Verdal kommune) Hanne Brønstad (arbeidsleder for de unge uføre), Alis Solberg (hovedtillitsvalgt Fagforbundet) og Ida Eline Aksnes (jobbspesialist Veksttorget).  

Nyheter

Fem uføretrygdene under 30 år får en ny giv og mulighet for jobb ved det nye Verdal bo- og behandlingssenter.