De har brukt for mye bemanning: – Det blir fort dyrt

Kristin Bratseth, kommunalsjef for helse og velferd la frem konkrete anbefalinger om sparetiltak innen helse. – I dag er det for mye bemanning i forhold til det som er planlagt, sa hun til formannskapet onsdag  Foto: Linda Aurdal

Nyheter

Levanger kommune har fått innvilget i alt 500 000 kroner i støtte, fordelt på to år, fra Statsforvalteren i Trøndelag. Midlene skal avhjelpe den pågående omstillingen innen helse i kommunen, og støtte en rekke delprosjekter i dette arbeidet.