Får hente felt elg med motorkraft i naturreservat, men kalver må bæres

Å bære fram slakt av elg kan by på utfordringer for jegerne.  

Nyheter

Værdalsbruket søkte og fikk klarsignal.