– Innherred koker over av ressurser

Fra venstre Joaquin Quezada Ortega, Pavel Stránský, Peerapas Thongsawas og Vedant Ballal. De fire studentene på industriell økologi ved NTNU har analysert restråstoff fra hele Innherred i sommer.  Foto: Privat

Nyheter

Store mengder råstoff er på avveie på Innherred, viser en ressurskartlegging gjort rundt industriparken på Skogn. Kartleggingen skal gi grunnlag for nye miljøvennlige bedriftsetableringer i regionen.