Stortingsvalget 2021

Det var neppe tilfeldig at det var her det var mest travelt på valgdagen

Randi Holan Mæhre, leder i Vinne valgkrets, gledet seg over at hun og staben kunne ønske velgerne velkommen i nye lokaler ved Vinne skole.   Foto: Jørgen Haug

Nyheter

En rekordstor andel av de stemmeberettigede i både Verdal og Levanger hadde forhåndsstemt ved årets stortingsvalg. Likevel var det et jevnt tilsig med folk som var innom lokalene for å avgi sin stemme på selve valgdagen.