Han har blitt valgt inn som foreningens nye leder

Jon L. Gjemble er ny styreleder i Skogn pensjonistlag.   Foto: Wikipedia

Nyheter

Skogn Pensjonistlag hadde nylig årsmøte for 2021. Årsmøtet ble gjennomført i lokalene på Bumyra Stadion i Markabygda. 21 medlemmer deltok på møtet.