Får ikke sette opp gjerde - nå må saken avgjøres av Miljødirektoratet

Skjækerfjella beitelag har beitelaget 14 større og mindre samletrøer innenfor sine beiteområder.  Foto: Arkiv/Tor Ole Ree

Nyheter

En sak om ei samlekve går til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.