– Trøndelag kan styres fra Stiklestad

Det mener Høyres Andreas Jenssen Hjelmstad i forkant av Trøndelagsmøtet torsdag.
null
Nyheter

Et av spørsmålene som tas opp når sentrale politikere og representanter fra næringslivet samles på Hell torsdag og fredag er følgende:

Er tida moden for å samle Trøndelag?

Her kan du se hele programmet på Trøndelagsmøtet

Møtes til debatt

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag og fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag møtes til debatt. Mevassvik uttalte på fylkestinget i desember at å slå sammen fylkene ikke ville være noe nederlag.

Høyres gruppeleder i Levanger, Andreas Jenssen Hjelmstad, mener tida er moden.

– Men vi må gjerne tenke nytt både når det gjelder administrasjon og samarbeidsfokus i Trøndelag og Midt Norge, skriver Jenssen Hjelmstad i et innlegg til lokalavisa.

– Felles historie

Han viser til Høyres gruppeleder i Trondheim, Yngve Brox, som mener fylkesdelingen er kunstig.

– Vi har felles historie og identitet. Stiklestad har samme betydning for meg fra Trondheim som det har for en namdaling. Trondheim er alle trønderes by, uansett om de bor på Røros eller i Levanger. Sør-Trøndelag utenfor Trondheim og Nord-Trøndelag har svært mange av de samme mulighetene og utfordringene, sier Brox på bloggen Yngves blå box.

Foreslår Verdal/Levanger

Brox mener administrasjonen i Trøndelag kan ligge på Steinkjer.

«Skal de to fylkeskommunene slås sammen må vi i ”storebrorfylket” derfor være villige til å la Nord-Trøndelag få styre viktige funksjoner i den nye enheten. Ja – kanskje bør vi til og med vurdere å la Steinkjer få hele administrasjonen for den nye regionen», skriver Brox.

Jenssen Hjelmstad mener derimot at et samlet Trøndelag kan styres like godt fra Søndre Innherred og Stiklestad, som Steinkjer. Levangerpolitikeren viser blant annet til at Levanger og Verdal er det tettest befolkede området i Nord-Trøndelag. Les argumentene hans i innlegget under.


Et samlet Trøndelag kan styres fra Stiklestad og Søndre Innherred.

Torsdag åpnes Trøndelagsmøtet på Rica Hell, første post på agendaen er Nye Trøndelag, og om tiden er moden for å samle Trøndelag.  Høyres gruppeleder I Levanger Kommune og tidligere nestleder i Nord-Trøndelag Høyre, Andreas Jenssen Hjelmstad mener absolutt tiden er moden. Men vi må gjerne tenke nytt både når det gjelder administrasjon og samarbeidsfokus i Trøndelag og Midt Norge.  

Trondheim Høyres gruppeleder i bystyret og partikollega av Hjelmstad, Yngve Brox, mener det finnes kun ett Trøndelag og at delingen i to fylker er kunstig.

– Vi har felles historie og identitet. Stiklestad har samme betydning for meg fra Trondheim som det har for en namdaling. Trondheim er alle trønderes by, uansett om de bor på Røros eller i Levanger, sier Brox i sin egen blogg som ble publisert søndag. Brox åpnet for å legge administrasjonen av Trøndelag til Steinkjer.

Ønsker sammenslåing

Hjelmstad støtter både Brox og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Anne Marit Mevassvik i synet på et samlet Trøndelag. Vi har mye mer å vinne på å stå samlet enn hver for oss. Vi har nok holdt for mye igjen i Nord-Trøndelag når det gjelder samarbeid  og Trondheimsmiljøet har nok vært for fokusert sør for Trondheim , grunnet fylkesgrensen.  Det som i dag skiller seg klart ut som fremtidens felles arbeidsmarked i Trondheimsregionen, er det området hvor folk virkelig bor i Trøndelag. Det er aksen Orkanger-Steinkjer.  Et samlet Trøndelag vil styrke Trondheimsregionen og omlandet ytterligere.  Vi bør nok alle i Trøndelag være mer opptatt av og styrke regionen vår både nasjonalt og internasjonalt i stedet for å være opphengt i gamle tanker om konkurranse, følelser og fordeling av vekst avslutter Hjelmstad

Argumenter:

-Sintef viser konsekvent til aksen Orkanger – Verdal, samt kystkommunene når det er fokus på fremtidig vekst og næringsutvikling i Trøndelag.

-Innherred Samkommune, Levanger og Verdal er det tettest befolkede område i Nord-Trøndelag og det største arbeidsmarkedet med 34 000 innbyggere. 10 minutters reising skiller de to kommunesentrene Levanger og Verdal.

-Landets tredje største industripark ligger i Verdal, Levanger har både høyskole og sykehus.

-Historiske Stiklestad ligger her og en av landets eldste trehusbyer som er vernet av Riksantikvaren ligger i Levanger.

-Innherred Samkommuene er allerede i dag, landets største landbrukskommune, primærnæringene er viktig i Trøndelag.

-Søndre Innherred ligger midt i mellom Trondheim og Steinkjer med en times reiseavstand begge veier.  Det bor 80 000 mennesker i aksen Stjørdal-Steinkjer.

Andreas Jenssen Hjelmstad