Til valgkamp med 38 kroner i budsjett

- Vi kommer bare til å samarbeide med de som gir oss mest igjen for vår grønne politikk, sier Miljøpartiet De Grønne i Levanger.

Olaug Julie Aasan og May-Jorunn Barlien ser fram til en artig og spennende valgkamp. 

Nyheter

Lørdag hadde Miljøpartiet de Grønne en stand i gågata i Levanger fra klokken 09.30 til 13.30. MDG har ikke vært representert i kommunestyret i Levanger den foregående perioden, men håper å få inn en eller flere representanter etter høstens valg. Innherred tok en prat med 1. kandidat May-Jorunn Barlien og 2. kandidat Olaug Julie Aasan da de var i ferd med å pakke sammen for dagen.

- Hva er de viktigste sakene for Miljøpartiet De Grønne i årets valg?

- I Levanger er det med jordvern en viktig sak for oss. Vi ønsker å bevare matjorden, den er vi avhengig av. Og de grønne lungene selvfølgelig. Dessuten ønsker vi å lage mer liv i sentrum og tilrettelegge for nyetablerte gründere som har lyst til å starte opp i Levanger, sier Aasan.

- Også vet vi det finnes en klimaplan som det er tenkt mye om, men som det ikke er gjort så mye med. Det er en ting som står sentralt. Klima og miljø går jo først. Men vi har en mer helhetlig tanke rundt det. Klima går som en rød tråd gjennom all vår politikk, så for eksempel ønsker vi at skolen skal ha skolehager så ungene får skolefrukt igjen, råvarer til skolekjøkkenet og får lære hvordan man lager ordentlig mat fra bunnen av, sier Barlien.

De to mener at det som skiller MDG fra andre parti som mener det samme, er at de hverken ligger til høyre eller venstre.

- Vi kommer bare til å samarbeide med dem som gir oss mest igjen for vår grønne politikk. Der vil vi være ganske kompromissløse, sier de to.

Bedre kollektivtilbud

I gågata var det stille og fredelig lørdag formiddag, men bare et kvartal lengre bort finner man kirkegata, som er full av trafikk. Begge de to toppkandidatene til MDG er enige i at noe bør gjøres for å redusere trafikken, men hva er egentlig den beste løsningen?

- Vi må forbedre kollektivtilbudet og tilrettelegge bedre for sykkel. Det er noen byer som har ungdomskort med overgangsordninger fra buss til tog. Ellers går det fint an å sykle eller ta toget. Det tar ikke så mye lengre tid å sykle fra Skogn og hit enn det tar å kjøre bil, sier de to, som ikke tror det finnes en kortsiktig løsning på utfordringen.

- Vi vil være tydelig på at Rom ikke ble bygd på en dag, og vi vil det skal være enkelt for folk å ta gode valg. Det er det langsiktige perspektivet som gjør at vi vil endre Levanger i forhold til de andre partiene. Det er faktiske klimaendringer som skjer. Da kan vi ikke gjøre det samme igjen og igjen, sier de. 

38 kroner i budsjett

De har et budsjett på 38 kroner i årets valgkamp, og sier at de derfor må være kreative i valgkampen.

- Vi vil være med å forandre og være med i kommunestyret. Så målet vårt er å komme inn med flest mulig. Men vi innser at vi vil være små blant store. Men vi har klart det på stortinget, og vi skal klare det i Levanger også, sier de to, som mener MDG har større innvirkning enn antall personer i kommunestyret tilsier, ettersom de drar fram miljøspørsmålene ved enhver anledning.

- Hvorfor bør folk i Levanger stemme på Miljøpartiet De Grønne?

- Det er den tydeligste stemmen man kan gi for å bevare Levanger og verden i framtiden. Levanger setter et klimaavtrykk med det vi selv gjør og ved at alt vi gjør har ringvirkninger, og vi ønsker at Levanger kommune skal ta sitt ansvar der, sier Aasan.

- Og at vi får en helhetlig politikk, og ikke en lappeteppepolitikk. Med for eksempel det alternative statsbudsjettet til MDG så ville bøndene fått mye mer igjen for å stemme grønt enn med Senterpartiet, og det tenker jeg er et tankekors. Kanskje må man prøve noe annet. Hvis man gjør det man alltid har gjort, vil man få det man bestandig har fått, påpeker Barlien.