Ap og KrF fortsetter samarbeidet i Verdal

Håper å styre kommunen i fire nye år.

UNDERSKRIVING: Partilederne Terje Hofstad (KrF) og Ole Gunnar Hallager (Ap) på flankene, med toppkandidatene Tor-Petter Abelsen og Bjørn Iversen i midten signerte mandag avtale om å samarbeide i verdalspolitikken i fire nye år. 

Nyheter

En knapp måned før valget signerer Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti en avtale om å videreføre det strategiske samarbeidet de har hatt de siste fire årene.

– Vi synes det er greit å si fra om det til velgerne på forhånd, slik at de vet hva de har å forholde seg til, sier KrFs eneste kommunestyrerepresentant inneværende periode, Tor-Petter Abelsen.

Var på vippen

Samarbeidet mellom de to partiene kom i stand etter at valgresultatet var i klart i 2011. Etter forhandlinger der også Høyre deltok, ble det til slutt bare Ap og KrF som tok styringen. Valgresultatet ga Ap 17 av 35 representanter i kommunestyret, noe som gjorde at KrFs ene representant sikret flertall. I løpet av perioden har flertallet blitt utvidet gjennom Arild Kvernmo Pedersens bytte av parti fra Høyre til Ap.

– Samarbeidet med KrF har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og videreføringen er en anerkjennelse av det KrF har vist gjennom perioden, sier sittende ordfører Bjørn Iversen.

Føler de er hørt

Abelsen sier samarbeidet har gjort det ekstra inspirerende å drive politikk de siste fire årene.

– Både for egen del, men også i hele KrF-gruppa. Det har åpenbart vært mer interesse for partiarbeidet og større engasjement for de politiske sakene vi har diskutert, sier han.

Det bekreftes av partileder i Verdal, Terje Hofstad.

– Det gjør noe med deg som politiker når du virkelig kan være med og bestemme. Det har vært interessant å være med som en del av posisjonen, sier han.

Mildere tone etter hvert

Posisjonspartiene benytter samtidig muligheten til å rose opposisjonen for et konstruktivt samarbeid på tvers av samarbeidsgrensene - etter hvert.

– Helt i starten av valgperioden var det litt ufordrende med to veldig tydelige fløyer i verdalspolitikken, sier Abelsen.

– Ja, det var ganske tøft i begynnelsen. Men utover i perioden synes jeg den politiske tonen i Verdal har blitt bedre og bedre. Vi har lyttet til hverandre og hatt mange konstruktive diskusjoner, hvor jeg tror også opposisjonen føler at de har blitt hørt i mange saker, sier Bjørn Iversen.

Avtalen mellom Ap og KrF går i hovedsak ut på det samme som den eksisterende avtalen mellom partiene. I korte trekk skal partiene ha respekt for hverandres egenart, og står fritt i alle enkeltsaker der ikke annet er avtalt. I saker som de selv definerer som strategisk viktige for Verdal kommune, innebærer imidlertid avtalen gjensidig informasjons- og drøftingsplikt.

Samme posisjoner

Arbeiderpartiet skal hvis valgresultatet gjør det mulig fortsatt ha både ordfører og varaordfører, mens KrF får en fast representant i formannskapet og den ene komiteen.

Skulle de to partiene ikke få flertall etter valget, åpner de for å innlede samtaler med andre støtteparti for å beholde makta - slik tilfellet var med Høyre etter forrige valg.