Levanger stasjon – parkering for togreisende

Det er ønskelig at flest mulig av oss reiser kollektivt. For å oppnå dette må forholdene legges til rette for det. Det betyr blant annet at det er gratis parkeringsplasser tilstrekkelig for privatbiler der man ønsker å reise kollektivt i fra.

I Levanger er det reservert parkering for togreisende sør for brua over jernbanen. For de som reiser med de første togene om morgenen, er det ikke noe problem, de finner ledige parkeringsplasser. Om en reiser med tog etter klokken ni er det ikke ledige parkeringsplasser for togreisende, en må da betale for parkeringen. For en pendler blir det en ekstra kostnad, som gjør det mye dyrere å reise kollektivt.

Tilbudet om parkering for reisende er for dårlig ved Levanger stasjon, synes innsenderen, som har et par forslag til midlertidige løsninger inntil bedre parkering er på plass. Foto: VEGARD KNUDSEN

Jeg vet at det er reisende som kjører til Skogn stasjon, for å få parkert. De opplever nå at det kan være fullt der også. Neste mulighet er Åsen stasjon. Om en da skal til Stjørdal, så kan en like godt kjøre hele veien.

Rett ved Levanger stasjon er det mulighet for å parkere ca 12-15 biler, men der er det skiltet maks 30 minutter. Mange har parkert der i mange år, når de reiser med tog, da det ikke har vært noen annen tilgjengelig plass. Parkeringsetaten i Levanger har den siste tiden begynt å utstede parkeringsbøter til de som har stått parkert der. De 12-15 togreisende, som har parkert der, må finne seg lovlige parkeringsplasser, men de finnes ikke, uten at de må betale for det.

Det bør opprettes flere parkeringsplasser for togreisende i Levanger. Den billigste måten å gjøre det på er å tillate skråparkering mellom plattform og Domus-kjelleren, samt å skilte om på stasjonen – at plassene er reservert for togreisende.

Det er kjent at en del av plassene, som er reservert togreisende, dessverre benyttes av andre enn togreisende. Innen vi får et system som viser at det er togreisende som har parkert, bør parkeringsetaten ha fokus på at de som parkerer på plassene virkelig reiser med toget.

Arne Sveipe Knudsen