Hun vil heller at utdanningsinstitusjonene spesialiserer segfremfor å prøve å tilby alt som finnes.

– Det har vært en vill vekst i antall studieprogram, sier Lundtil Dagsavisen.

Hun viser til at det i dag finnes over 1.000 studieprogrammer påhøyskole- og universitetsnivå. Det er for mange. Det er bedre atutdanningsinstitusjonene spesialiserer seg, mener hun.

– Alle kan ikke drive med alt, slår hun fast.

Hun viser til at det for eksempel er 20 institusjoner som tilbyrlærerutdanning, men mener nivået kanskje burde være sju, slik som i Finland.

– Da kunne du gjort de sju bedre enn det du klarer når du har20, sier Lund.

NHO-sjefen får støtte fra Norges Studentorganisasjon (NSO), sommener det er stort behov for arbeidsdeling mellom institusjonene.

– For eksempel er det mellom 35 og 41 økonomi- ogadministrasjonsutdanninger i Norge. Det er omtrent to i hvert fylke, sierNSO-leder Ola Magnus Rydje.

Han mener dette utgjør et problem fordi Norges fagmiljøer ikkehar stor nok kapasitet til å håndtere mengden.