Dette er dårlig nytt for de som drømmer om å ta ut millardverdiene i Skjækerfjella

foto