Slik blir det nye boligprosjektet: – Ny E6 og ny skole vil gjøre området attraktivt

foto