Servicekontoret i Verdal fyller ti år, og det markeres med bløtkake og kaffe til de som stikker innom lokalene i Kinogården i dag.

– Vi tenkte ikke å ha noen storstilt feiring, men litt bløtkake og kaffe må vi i hvert fall by på, sier enhetsleder for servicekontoret i Innherred samkommune, Bente Anita Elden.

Verdalsjubileum

Det er servicekontoret i Verdal som er ti år. Kontoret på Levanger fyller 15 år neste år, mens ordningen med felles servicekontor gjennom samkommunen er en ordning som ble etablert i august 2005.

På verdalskontoret er det 5,3 årsverk, mens det totalt i hele enheten i samkommunen er 12,8 årsverk. Da er også Husbanken regnet med.

400 telefoner om dagen

På det meste kan det være et tresifret antall personer som kommer innom i løpet av en dag for å få hjelp til stort og smått. Andre dager er ikke riktig så travle. Men samtidig ringer det stadig vekk, og 400 telefonhenvendelser til det felles servicekontoret er ikke helt uvanlig en vanlig dag.

– Vårt mål er å yte service til alle. Det er derfor vi er her, fastslår Bente Anita Elden.

Opp og ned i besøk

Antall henvendelser er til dels litt sesongbetont, og knyttet til spesielle dager. På vårparten er det eksempelvis mange som kommer innom for å få hjelp til byggesaker, besøket øker rundt den 14. i hver måned når det er bostøttefrist, og når det er valgår kan det være kø av folk som vil forhåndsstemme.

– Ellers er det nå i januar en del henvendelser om skatt, forteller kundebehandler Anne Lovise Liaklev.

Kvier seg for 800-nummer

De ansatte på servicekontoret kunne tenkt seg litt mer plass, men tror det er bra at de holder til der de gjør, rett ved Coop'en, og i samme bygg som kinoen, Nav-kontoret og biblioteket. De frykter at en plassering i eksempelvis rådhuset ville gjort dem til mer av et forkontor for kommuneadministrasjonen enn et servicekontor for hele befolkningen.

– Det er fortsatt mange som foretrekker å komme innom og treffe oss for å få hjelp til ting. Mange eldre ringer også til oss i stedet for å ringe alle mulige slags 800-nummer hvor de skal taste ditt og datt, og kanskje likevel ikke ender opp dit de skal, illustrerer Anne Lovise Liaklev og Bente Anita Elden.