Stiklestadaksjonen består av en gruppe som vil hindre at Stiklestad blir et «multikulturelt sirkus.» Første gang de aksjonerte var sommeren 2011 da planer om at Stiklestad skulle bli et multireligiøst senter første gang ble lagt fram. Gruppa var også sterkt imot fredsdialogen som ble holdt på Stiklestad i januar 2012.

Tombola

Nå er de på krigsstien igjen. Aksjonsgruppa reagerer sterkt på innholdet i boka «Stiklestad på vei til 2030», hvor tekstredaktør Idar Kjølsvik mener at det er legitimt å bygge både moské og synagoge på Stiklestad.

– De kan drive sine politiske og kvasi-teologiske eksperimenter, og lage religiøs tombola andre steder enn på Stiklestad, skriver Stiklestadaksjonen ved sin leder Eivind Lundager i en pressemelding.

Avgang

Stiklestadaksjonen krever avgangen til ledelsen ved SNK, og at teamet som har jobbet med planer om multikulturelt senter må fjernes. De vil også ha vekk «gråsteinen» (Olavssteinen, red.anm.) som er lagt under alteret, og de mener sokneprest Sabine Kjølsvik bør gå av.

Aksjoner

Stiklestadaksjonen lover at de skal mobilisere bredt, og at de vil aksjonere fysisk, men ikke-voldelig for å hindre prosjekteringen av en moské på Stiklestad.

(PS. Som det går fram av artikkelen har aksjonistene krevd Sabine Kjølsviks avgang som sokneprest. Den rette betegnelsen på hennes stilling er imidlertid prostiprest. Red.anm.)