Adresseavisen skriver tirsdag at arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne alle særaldersgrenser i arbeidslivet. I dag har en rekke yrkesgrupper med særlig fysisk krevende arbeidssituasjon rett til tidligere pensjon enn andre yrkesgrupper.

– Vi ser jo i dag at for eksempel politifolk, etter at de har gått av som 57-åringer, jobber i det private næringslivet. Jeg kjenner pensjonerte politifolk som fortsetter som etterforskere i forsikringsselskaper eller finansinstitusjoner. Dette er ressurser som politiet fremdeles har stor bruk for sier Eriksson.

– Har ikke skjønt kravene

Eriksson mener at de særegne pensjonsreglene er utdatert på grunn av den teknologiske utviklingen, og at det i dag er mye en politimann som har fylt 57 år kan gjøre uten at det innebærer noen fysisk overbelastning eller sikkerhetsrisiko.

Fagforeningen Unio, som organiserer mange yrkesgrupper med tidlig pensjonsalder, er ikke begeistret over utspillet til Eriksson.

– Arbeidsministeren blåser høyt i luren, men vi skal sørge for at pipa får en annen lyd etter hvert, sier Unio-leder Anders Folkestad til Adresseavisen.

Folkestad mener at argumentet til Eriksson om at ny teknologi har gjort tidlig pensjon overflødig, ikke holder.

– Da har han ikke skjønt kravene som stilles til disse gruppene. Jeg forventer at statsråden går til dette med en seriøs innstilling og mener alvor når han sier han vil drøfte dette med partene, sier Folkestad til Adresseavisen.