Grunnlovsjubileumskomiteen i Nord-Trøndelag presenterer nå en fyldig oversikt over alle grunnlovsrelaterte arrangementer i fylket i løpet av 2014. Kalenderen via Nord-Trøndelag fylkeskommunes hjemmesider er ment å samle alle arrangementer for grunnlovsjubileet i 2014. Sammen skal alle arrangementene formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet, og legge til rette for folkefest i hele landet.

Fram med synspunktene Norges grunnlov er 200 år i 2014. Hvordan bør jubileet feires? Investerer i framtiden

- Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser, sier fylkesordfører Gunnar Viken i en pressemelding tirsdag.

Levanger med

Grunnlovsjubileet vil også bli markert på flere måter under olsokdagene på Stiklestad.