For ganske nøyaktig ett år sida etablerte Per Olav Gilstad, Roger Sørlie og flere andre eiendomsselskapet Gråmyra Næringspark AS.

Oversikten over alle selskapene finner du nederst i denne artikkelen.

Nesten fordobling av antall etableringer

2013: 102 nyetableringer

2012: 90 nyetableringer

2011: 73 nyetableringer

2010: 65 nyetableringer

2009: 59 nyetableringer

2008: 56 nyetableringer

2007: 68 nyetableringer

De fleste etablerer aksjeselskaper

Aksjeselskap er den klart mest foretrukne selskapsform også her i Levanger. 76 av de 102 nyetableringene i 2013 er aksjeselskaper (AS).  Det ble registrert 11 enkeltmannsforetak (ENK) Oversikten fra Brønnøysundregistrene/Ravninfo viser også at samvirkeforetak (SA) er forholdsvis mye benyttet.

10 nye samvirkeforetak ble registrert i fjor. De fleste av disse er ikke direkte nyetableringer, men er registrert som det fordi de har endret selskapsform. Det gjelder blant annet flere av grendehusene som tidligere var organisert som andelslag med begrenset ansvar (BA). Nye regler gjorde at disse ble tvunget til å endre selskapform.

Flest nye selskaper i Levanger

Skogn: 8 nyetableringer

Ytterøy: 7 nyetableringer

Åsen: 7 nyetableringer

Åsenfjord: 1 nyetablering

Markabygda: 1 nyetablering

Ekne: 1 nyetablering

Her er oversikten over nyetableringene i 2013

FirmanavnForretnings poststedSelskaps-formKontaktpersonBransjer
EKNE GRENDEHUS SAEKNESASkreden Silje68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
VÅRTUN HOLDING ASLEVANGERASAamot Eimund00000 UOPPGITT
BE MOAFJÆRA 8 ASLEVANGERASAarmo Odd Einar41200 OPPFØRING AV BYGNINGER
MATTEMAUR DALEVANGERDAAarø Rita Helene32400 PRODUKSJON AV SPILL OG LEKER
HABIT NORWAY ASLEVANGERASAas Gaute Sundal10860 PRODUKSJON AV HOMOGENISERTE MATPRODUKTER OG DIETTMAT
MIDT NORSK TRAFIKKOMPETANSE ASLEVANGERASAas Kenneth85530 TRAFIKKSKOLEUNDERVISNING
ABDOOLLAYEV MALERSERVICE MALEREN PÅ INNHERREDLEVANGERENKAbdoollayev Akmal K43320 SNEKKERARBEID
TAPAS RESTAURANT LEVANGER ARIDANY BETANCOR HERNANDEZLEVANGERENKBetancor H Aridany56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER
HUNDEROMMET ASLEVANGERASBoneng Merethe Varslot46389 ENGROSHANDEL MED SPESIALISERT UTVALG AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLERIKKE NEVNT ANNET STED
APEX NOR ASLEVANGERASBozkurt Ishak68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
FRU BLOM ASLEVANGERASBragstad Eigunn Glasø47761 BUTIKKHANDEL MED BLOMSTER OG PLANTER
PUMPER ASLEVANGERASBremseth Andre46693 ENGROSHANDEL MED MASKINER OG UTSTYR TIL INDUSTRI ELLERS
PLATON UTBYGGINGSSELSKAP ASLEVANGERASBrenne Bjørn Hajem41109 UTVIKLING OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM ELLERS
BRENNE DEKK ASLEVANGERASBrenne Tobias45320 DETALJHANDEL MED DELER OG UTSTYR TIL MOTORVOGNER. UNNTATT MOTORSYKLER
TECH1 ASLEVANGERASDehli Olav70220 BEDRIFTSRÅDGIVNING OG ANNEN ADMINISTRATIV RÅDGIVNING
EGG-BILEN RANDI DØRUMLEVANGERENKDørum Randi47990 DETALJHANDEL UTENOM UTSALGSSTED ELLERS
LEGE TORE EGGEN ASLEVANGERASEggen Tore86211 ALLMENN LEGETJENESTE
BB EIENDOM LEVANGER ASLEVANGERASEklo Bjørn Roger68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
KONSULENTFIRMA ERIKSEN ASLEVANGERASEriksen Per Jarle38320 SORTERING OG BEARBEIDING AV AVFALL FOR MATERIALGJENVINNING
STIKLESTAD EIENDOM STEKKE ASLEVANGERASFarstad Brynjar68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
TRØNDERSPORT ASLEVANGERASFloan Tor Hogne00000 UOPPGITT
NESSET GRUNNEIERLAG SALEVANGERSAGilstad Olav Arne01700 JAKT. VILTSTELL OG TJENESTER TILKNYTTET JAKT OG VILTSTELL
GRÅMYRA NÆRINGSPARK ASLEVANGERASGilstad Per Olav68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
HALSAN KJØTT ASLEVANGERASGripp Arild10130 PRODUKSJON AV KJØTT- OG FJØRFEVARER
ØKOMAT INNHERRED SALEVANGERSAGrøtting Vidar01130 DYRKING AV GRØNNSAKER. MELONER. ROT- OG KNOLLVEKSTER
OKKENHAUG ENTREPRENØR ASLEVANGERASHallem Kjell Ove43120 GRUNNARBEID
GVIDO ASLEVANGERASHaraldsen Anders Hugo70220 BEDRIFTSRÅDGIVNING OG ANNEN ADMINISTRATIV RÅDGIVNING
KJØLÅSEN MASKINLAG SALEVANGERSAHeieraas Hans Edvard01110 DYRKING AV KORN (UNNTATT RIS). BELGVEKSTER OG OLJEHOLDIGE VEKSTER
FRK. RENBJØR ASLEVANGERASHenriksen Monica Renbjør56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER
AGO BYGG ASLEVANGERASHerje Arne Leangen68320 EIENDOMSFORVALTNING
DELA ASLEVANGERASHjelde Lars68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
FILIALEN ASLEVANGERASHjelde Lars68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
HAMREMSGRENSA ASLEVANGERASHjelde Lars68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
HÆSTGÅRDEN ASLEVANGERASHjelde Lars41109 UTVIKLING OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM ELLERS
JERNBANEGT 23 B ASLEVANGERASHjelde Lars68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
SKJE ASLEVANGERASHjelde Lars41109 UTVIKLING OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM ELLERS
INGUL ASLEVANGERASIngul Ola85599 ANNEN UNDERVISNING IKKE NEVNT ANNET STED
BAMSES HOLDING ASLEVANGERASJørstad Bjørn Magne00000 UOPPGITT
PAROMA ASLEVANGERASKverven Inge46180 AGENTURHANDEL MED SPESIALISERT VAREUTVALG ELLERS
KVITVANG FJELLSPRENGNING ASLEVANGERASKvitvang Geir Johnny43120 GRUNNARBEID
LEGE MARIANNE LANGØYGARDLEVANGERENKLangøygard Marianne86211 ALLMENN LEGETJENESTE
BSU INVEST ASLEVANGERASLangås Eirik68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
LERI ASLEVANGERASLangås Eirik68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
TLE ASLEVANGERASLian Torgeir41200 OPPFØRING AV BYGNINGER
LUDMILA LISEKALEVANGERENKLiseka Ludmila14130 PRODUKSJON AV ANNET YTTERTØY
BOLIGSAMEIET HAVNA TERRASSELEVANGERESEKLullau Trygve
TANNLEGE IDA BRENNE ASLEVANGERASLundh Ida B86230 TANNHELSETJENESTER
JLE ASLEVANGERASLyng Jan
TRØNDER-TV ASLEVANGERASLøberg Arve Morten59110 PRODUKSJON AV FILM. VIDEO OG FJERNSYNSPROGRAMMER
FERNANDOS ASLEVANGERASMarrero Ruiz Agustin56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER
LINJEPARTNER ASLEVANGERASMyhr Stig43210 ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID
LINJEPARTNER HOLDING ASLEVANGERASMyhr Stig35130 DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET
HN TRANSPORT ASLEVANGERASNervik Hans Petter49410 GODSTRANSPORT PÅ VEI
VP-KAR'N ASLEVANGERASNilsen Gaute Adler43222 KULDEANLEGG- OG VARMEPUMPEARBEID
KIRKEGÅRDSSERVICE MIDT-NORGE ASLEVANGERASNorum Mari Anderssen81300 BEPLANTNING AV HAGER OG PARKANLEGG
MORTEN PAULSEN ASLEVANGERASPaulsen Morten86211 ALLMENN LEGETJENESTE
4P EIENDOM ASLEVANGERASPedersen Knut41109 UTVIKLING OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM ELLERS
CAFÉ NORA RADLEVANGERENKRad Peyman56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER
THADAEUS NORGE ASLEVANGERASRokseth Odd Tore49410 GODSTRANSPORT PÅ VEI
RINDSEM MASKISvepstNLAG SALEVANGERSARøstad Håvard Andreas01610 TJENESTER TILKNYTTET PLANTEPRODUKSJON
BREIDABLIK GRENDEHUS SALEVANGERSASegtnan Arve68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
S&F EIENDOM ASLEVANGERASSellæg Bjørn Arild68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
LEVANGER MAXITAXI ASLEVANGERASSevaldsen Roger49320 DROSJEBILTRANSPORT
2S EIENDOM ASLEVANGERASSkjelbred Leif Gunnar68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
RIAS-PRODUKTER ASLEVANGERASSkjetnemark Einar01471 HOLD AV VERPEHØNER FOR KONSUMEGGPRODUKSJON
SKOGLUND ISOLASJONLEVANGERENKSkoglund Mads Ove47990 DETALJHANDEL UTENOM UTSALGSSTED ELLERS
HOME CONSULT ASLEVANGERASSolbakken Svein Erling47789 BUTIKKHANDEL IKKE NEVNT ANNET STED
FRODE STEEN ASLEVANGERASSteen Frode Norum70220 BEDRIFTSRÅDGIVNING OG ANNEN ADMINISTRATIV RÅDGIVNING
INNHERRED HELSEHUS ASLEVANGERASStoreheier Andreas H86211 ALLMENN LEGETJENESTE
ALEAMI ASLEVANGERASStrandquist Morten Grønli74200 FOTOGRAFVIRKSOMHET
MENEXLEVANGERNUFSumers Ruslans46739 ENGROSHANDEL MED BYGGEVARER IKKE NEVNT ANNET STED
BC FRITID.NO ASLEVANGERASSvepstad Hans Eirik68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
SPIN TECH ASLEVANGERASSørensen Gunnar74101 INDUSTRIDESIGN. PRODUKTDESIGN OG ANNEN TEKNISK DESIGNVIRKSOMHET
LEVANGER VARMESENTER ASLEVANGERASSørli Terje43221 RØRLEGGER- OG VENTILASJONSARBEID
TM GLASS OG FASADE ASLEVANGERASTvervåg Frank43342 GLASSARBEID
TERJE VENSETH HOLDING ASLEVANGERASVenseth Terje00000 UOPPGITT
A. WIST HOLDING ASLEVANGERASWist Arnhild Reitan68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
RN RUTINA ASLEVANGERASØien Rune Nøstvold41200 OPPFØRING AV BYGNINGER
ROKNESVOLLEN 4H-SETER SAMARKABYGDASAEggen Solbjørg79909 TURISTRELATERTE TJENESTER IKKE NEVNT ANNET STED
FAGERSTAD SAMVIRKEFORETAK SASKOGNSAAndresen Kari Grande68320 EIENDOMSFORVALTNING
4T HOLDING ASSKOGNASBrenne Oddleiv Terje00000 UOPPGITT
A. HAARSTAD ELEKTRO ASSKOGNASHårstad Tore43210 ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID
JESSEN MASKINSKOGNDAJessen Lasse Dahling43120 GRUNNARBEID
REEHAUG SAMFUNNSHUS SASKOGNSAKristiansen Mona68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
BENITAS ASSKOGNASMyhre Steinar Norodd68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
SKOGN LEGESENTER ASSKOGNASSøberg Rune86211 ALLMENN LEGETJENESTE
COMMIDT AUDIO ASSKOGNASVenseth Torunn Bragstad46460 ENGROSHANDEL MED SYKEPLEIE- OG APOTEKVARER
YTTERØYKAIA ASYTTERØYASKjeldstad Christian68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM
JOHANNES LØNVIK ASYTTERØYASLønvik Johannes43120 GRUNNARBEID
J.M.MYHR TRANSPORT ASYTTERØYASMyhr Jon Magnus49410 GODSTRANSPORT PÅ VEI
RCL ASYTTERØYASMøen Remy Liepmann41109 UTVIKLING OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM ELLERS
DYRLEGE MERETHE NORVIKYTTERØYENKNorvik Merethe75000 VETERINÆRTJENESTER
YTTERØY SMÅBÅTHAVN SAYTTERØYSASkjørstad Hallgeir93190 ANDRE SPORTSAKTIVITETER
BJØRN WINJE ASYTTERØYASWinje Bjørn43120 GRUNNARBEID
LOGOPED AUD HØYEM ANDERSSENÅSENENKAnderssen Aud Høyem86909 ANDRE HELSETJENESTER
PÅMELDT ASÅSENASHenriksen Andreas Viggen62010 PROGRAMMERINGSTJENESTER
ÅSEN REGNSKAPSLAG SAÅSENSAStokkan Kjell69201 REGNSKAP OG BOKFØRING
STORMOENS FOSSENÅSENENKStormoen Torbjørn02200 AVVIRKNING
HEITUR EIENDOM ASÅSENASTangen Trond Ove68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS
FIRMA UDE ERIKÅSENENKUde Erik49410 GODSTRANSPORT PÅ VEI
A. VANG HOLDING ASÅSENASVang Asle00000 UOPPGITT
NETTDEKK AUTO ONLINE ASÅSENFJORDASHaugen Frode Paasche45320 DETALJHANDEL MED DELER OG UTSTYR TIL MOTORVOGNER. UNNTATT MOTORSYKLER