- Aldri har jeg brukt Moafjæra, sier Stein Egil Eriksen på telefonen til Levanger-Avisa.

Han er blant flere som de siste dagene har reagert på bruken av nettopp Moafjæra som navn på veien langs Eidsbotn mellom Levanger videregående og Magneten.

- I alle år jeg har bodd her har jeg aldri hørt noen si Moafjæra. Ja, selv far min, eller oldefaren min født i 1846 har aldri brukt det navnet. Det heter Moan. Og Eidsbotn. Eventuelt Eidsbotn-fjæra.

Knuser prisrekordene Du må ha en del millioner til overs for å kjøpe toppleilighetene med «den beste beliggenheten Levanger noen gang har sett». I tråd med språket

«Hvem i huleste er ansvarlig for at Moafjæra blir brukt, og har noen omdøpt Moan til Moa?» spør Knut Erik Lund. Og hadde midt på dagen i går fått 44 svar. Deriblant en forklaring fra Kristin Buran:

«Det er helt riktig at det het og fremdeles heter Moan. Dette er en flertallsform og dialektform av mo. Når to ord blir satt sammen på norsk, slik som her: 'mo'og 'fjæra', får vi ofte en eller flere bindingsbokstaver mellom dem. Disse bindingsbokstavene kan være 'e' som i guttelag, gutt+e+lag, 's' som i ferdselsåre, ferdsel+s+åre og 'a' som i møkkalag, møkk+a+lag, og moafjæra, mo+a+fjæra. Det at dette høres rart ut for oss "urinnvånere" tror jeg har sammenheng med at denne sammensetningen sjelden har blitt brukt. Det som er fremmed virker "feil". Jeg vil altså påstå at dette ordet og navnet er helt i tråd med det norske språket og dialekten vår.»

Sov kommunestyret?

«Enten skriver du Mofjæra eller Moanfjæra. Historisk kan jo det forsvares. Moafjæra er forferdelig, jeg gremmes over kommunen som har kalt vegen dette», bemerker Ketil Vidar Iversen.

«Det er jo også bare en gammel fylling ikke ei fjære. Sov kommunestyret den dagen dette håpløse navnet ble vedtatt? Den gamle Mofjæra ligger i dag langt inne på land», påpeker Peder Andresen.

«Endelig noen som sier i fra. Moafjæra finnes ikke», fastslår Knut Strugstad.