Spør om barnehageplasser på Skogn er lovlige

foto