Av:
  • Jannik Solvold Johansson

Vil utrede muligheten for å fristille SNK

foto
Ole Gunnar Hallager fikk med seg formannskapet på å be rådmannen om en utredning av en Falstad-ordning for SNK. Foto: Jannik Johansson