Av:
  • NTB

Redaktør John Arne Moen leder personvernkommisjonen